Zanieczyszczenie wód



Przez stulecia ludzie ludzie wykorzystywali wody bieżące do pozbywania się ścieków. Dziś w wodach tych znajdują się nawozy i pestycydy z pól, rozpuszczalniki i detergenty z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych oraz metale ciężkie z przemysłu, takie jak ołów i rtęć. Wszystkie te substancje trafiają potem do mórz.

Życiu w morzu mogą zagrozić nie tylko substancje toksyczne. Ścieki, nawozy i detergenty zawierają dużo azotanów i fosforanów, związków, których rośliny naturalne potrzebują do wzrostu. Kiedy do wody trafiają duże ilości tych związków, często przynosi to skutek w postaci eksplozji populacyjnej. Czasami do zanieczyszczeń wód dochodzi przypadkowo. Na przykład statki transportujące ropę naftową mogą zostać uszkodzone w czasie sztormu lub kolizji. Ropa może pokryć wówczas ogromną powierzchnię oceanu.

Składowisko odpadów w Hucie im. T. Sendzimira

Składowisko odpadów w Hucie im. T. Sendzimira




Tagi:

Szukaj

Reklama



Reklama