Zanieczyszczenie powietrzaPowietrze nad wieloma miastami jest żółtobrunatne, a horyzont ginie za mgłą nazywaną smogiem. Ten przerażający widok spowodowany jest zanieczyszczeniem powietrza. Współcześnie do atmosfery ziemskiej masowo dostają się gazy i mikroskopijne pyły. Tylko czasem pochodzą one ze źródeł naturalnych, jak np. wybuchy wulkanów lub pożary lasów.

Zanieczyszczamy powietrze na wiele różnych sposobów - np. poprzez wypalanie lasów, używanie samochodów i działalność zakładów przemysłowych. Samochody emitują całą gamę różnych zanieczyszczeń, włączając to sadzę i trujące gazy, np. tlenki azotu. Do niektórych paliw dodawany jest ołów, tak więc i ten toksyczny metal trafia do atmosfery. Elektrownie węglowe również produkują ogromne ilości zanieczyszczeń, w tym tlenki azotu i dwutlenek siarki - powodujący korozję. Te niebezpieczne gazy rozpuszczają się w powietrzu i powodują kwaśne deszcze. Deszcze te powodują obumieranie lasów na dużych obszarach. Trafiają też do rzek i jezior, gdzie zatruwają ryby i inne zwierzęta.

Problem ma zasięg ogólnoświatowy, ponieważ substancje zanieczyszczające powietrze rozprzestrzeniać się bardzo daleko. Naukowcy znaleźli ślady ołowiu ze spalin samochodowych nawet w lodach Antarktyki. Nie wszystkie jednak informacje o zanieczyszczeniu powietrza są tak pesymistyczne. Wiele uprzemysłowionych krajów zmniejsza obecnie emisję dwutlenku siarki, a nowoczesne samochody wydzielają mniej zanieczyszczeń niż kiedyś.

Zakłady Górniczo-Hutnicze

Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" k. Olkusza
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama