Zagrożenia dla ptaków w PolsceSzczegółowe zagadnienia dotyczące zagrożeń konkretnych gatunków ptaków zostały podane w Czerwonej Księdze Ptaków.

Zobacz także:
Handel dzikimi zwierzętami
Myśliwi i kłusownicy
Zanieczyszczenie wód
Zanieczyszczenie powietrza
Ograniczenie zanieczyszczeń


Zagrożenia:

- wysoki stopień skażenia środowiska (wody, gleby, powietrza)
- stosowanie pestycydów w rolnictwie
- polowania i odstrzał gatunków, kłusownictwo
- intensywny i stale postępujący wyrąb lasów
- melioracje osuszające, melioracje dolin rzeznych 
- budowa tras komunikacyjnych przez tereny zamieszkałe przez ptaki  
- wzrost presji drapieżników np. lisa, tchórza, psa domowego
- opylanie lasów środkami chemicznymi
- wypalanie szuwarów i lasów
- dewastacja i zabudowa obrzeży zbiorników wodnych
- regulacja rzek
- nadmierna penetracja ludzka (niszczenie gniazd i płoszenie ptaków)
- zmiany klimatyczne
- antropogeniczne przeobrażenia siedlisk lęgowych
- budowa zbiorników zaporowych
- intensywna uprawa nadrzecznych łąk i pastwisk
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama