Biotopy ptaków wodnych: ujścia rzekW miejscach, gdzie duże i mniejsze rzeki wpadają do morza, tworzą się potężne namuły. Płynące wody niosą rocznie do morza miliony ton cząstek skalnych różnej wielkości, od pyłu zawieszonego w wodzie aż do ziarenek piasku. W ten sposób rzeki przesuwają swoje ujścia coraz dalej w morze. Teren porozgałęzianego ujścia rzeki zwie się ujściem deltowym; tworzy ono różnorodne środowiska, ponieważ oferuje wszystkie stadia przejściowe od lądu stałego do morza i od wody słodkiej po słoną. W okolicach oddalonych od przemysłowych ośrodków w południowej i południowo-wschodniej Europie zachowały się rozlegle ujścia rzek z bogatą ptasią fauną i o znanych miłośnikom przyrody nazwach: Camargue, delta Rodanu, dalej Coto Donana w ujściu rzeki Guadalkiwir i rozległa delta Dunaju; następnie ujścia Wisły, Axios, Ebro, Kizilirmak, Seyhan i Nilu. Niestety te tereny skupisk ptaków bywają niejednokrotnie terenem polowań na nie.Ujście Wisły do Bałtyku
Ujście Wisły do Bałtyku

Poziom wody w ujściach rzek waha się zależnie od pory roku. Zwykle jest on najwyższy w zimie i na wiosnę, po pierwsze z powodu deszczy padających zimą w południowej Europie, po drugie z powodu wiosennych roztopów, a po trzecie - w zimie parowanie wody jest mniejsze niż latem. Tak więc zimą na zalanych obniżeniach gromadzą się licznie kaczki i gęsi, dopóki instynkt wędrówki nie zmusi ich w lutym do odlotu na północ. Jednocześnie u niektórych gatunków wcześnie lęgnących się ptaków zaczynają się lęgi na wyspach rozproszonych wśród bagien. Wraz z upływem lata woda na rozlewiskach opada. Tam, gdzie w zimie kaczki żerowały gruntując, teraz polują lisy i jastrzębie, a podrośnięte młode ptaki zbierają się wokół kurczących się oczek wodnych. Gdy tylko nauczą się latać, wiele z nich odleci w poszukiwaniu mniej zatłoczonych zbiorników wodnych. Jesienią znowu podnosi się poziom wody i z północy przybywają pierwsi zimowi goście. Przede wszystkim ujścia eurazjatyc-kich rzek są niezbędnymi i nieocenionymi miejscami postojów ptaków wodnych w ich wędrówce na zimowiska, dlatego ludzie zajmujący się ochroną przyrody domagają się ze szczególnym naciskiem utrzymania naturalnej struktury ujść rzek.


Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama