Formy ochrony przyrody w Polsce; parki, rezerwaty, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazuParki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty biosfery w Polsce

Parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty biosfery w Polsce

Parki narodowe w Polsce (stan na 30 czerwca 1997 r.)
Lp. Nazwa parku Ustanowiony w roku: Aktualna powierzchnia (ha) Powierzchnia ochrony ścisłej % Powierzchnia leśna
ogólna ochrona ścisła ha %
1 Białowieski PN 1948 10502 4747 45,2 10179 96,2
2 Świętokrzyski PN 1950 7626 1 741 22,8 5590 73,3
3 Tatrzański PN 1955 21 164 11 514 54,4 15046 71,1
4 Pieniński PN 1955 2346 804 34,3 1 564 67,2
5 Babiogórski PN 1955 1 734 1061 61,2 1 585 91,4
6 Ojcowski PN 1956 1 592 338 21,2 1 307 82,1
7 Wielkopolski PN 1957 7620 220 4,2 4550 59,7
8 Karkonoski PN 1959 5579 1717 30,8 3766 67,7
9 Kampinoski PN 1959 35486 4303 12,1 26979 76,0
10 Woliński PN 1960 10937 162 1,5 4422 40,4
11 Słowiński PN 1967 18247 5935 32,5 4631 25,4
12 Bieszczadzki PN 1973 27834 18536 66,6 22746 84,0
13 Roztoczański PN 1974 7811 808 10,3 7333 93,9
14 Gorczański PN 1981 6750 2968 43,9 6406 94,9
15 Wigierski PN 1989 14840 386 2,6 9155 61,7
16 Drawieński PN 1990 11 019 225 2,0 9119 83,0
17 Poleski PN 1990 9648 428 4,4 4131 42,8
18 Biebrzański PN 1993 59223 2569 4,3 15444 26,1
19 PN Gór Stołowych 1993 6280 48 0,8 5606 89,2
20 Magurski PN 1994 19962 -- -- 17731 88,8
21 Bory Tucholskie 1996 4789 -- -- 4248 88,7
22 Narwiański PN 1996 7350 -- -- 269 0,04
Łącznie (ha) 298 339 58510 19.64' 181 807 60,9
Średnio (ha) 13561 2659 20,7 8264 68,3Parki krajobrazowe w Polsce (stan na 30.06.1997)
Lata utworzenia Kategorie wielkości (tyś. ha) Ogółem
do 5 do 10 do 15 do 20 do 25 do 30 powyżej 30
1976-1980 liczba -- 2 2 3 1 -- 3 11
łączna pow. -- 13129 25416 52755 20104 -- 129570 240 974
średnia pow. -- 6565 12708 17857 20104 -- 43190 18307
1981-1985 liczba 5 6 3 3 1 1 5 24
łączna pow. 15762 45759 37922 49302 22748 28800 207 420 407713
średnia pow. 3152 7625 12641 16434 22748 28800 41 484 18307
1986-1990 liczba 7 4 9 3 4 1 4 32
łączna pow. 31 114 29158 111 916 53506 86086 28980 195989 536 749
średnia pow. 4445 7290 12435 17836 21 522 28980 48997 18307
1991-1995 liczba 1 8 4 6 3 4 9 35
łączna pow. 2077 61 439 51 367 101 979 61 945 102625 457335 838 767
średnia pow. 2077 7680 12842 16997 20648 25656 50815 18307
po 1995 liczba 1 -- -- 1 -- -- 1 3
łączna pow. 2755 -- -- 16311 -- -- 87040 106106
średnia pow. 2755 -- -- 16311 -- -- 87040 18307
Razem liczba 14 20 18 16 9 6 22 105
łączna pow. 51 708 149485 226 621 273 853 190883 160405 1 077 354 2130309
średnia pow. 3693 7474 12590 17116 21 209 26734 48971 20289

 

Liczba i powierzchnia rezerwatów przyrody w Polsce (stan na 30.06.1997 r.)
Typy rezerwatów Kategorie wielkości (ha) Razem Łączna Średnia
do 5 5-10 10-25 25-50 50-100 100-500 powyżej 500 pow. (ha) pow. (ha)
Leśne 65 80 145 112 93 97 10 602 45733 75,97
Florystyczne 51 19 30 19 10 2 1 132 2933 22,22
Stepowe 18 6 4 3 1 1 -- 33 437 13,23
Solniskowe 2 -- 1 -- -- 1 -- 4 216 54,06
Torfowiskowe 16 12 21 24 12 19 2 106 8314 78,43
Wodne 4 4 11 8 3 5 3 38 6094 160,36
Przyr. nieożywionej 19 8 16 3 2 3 -- 51 1396 27,38
Krajobrazowe 10 7 22 18 16 21 10 104 31599 303,84
Faunistyczne 12 10 19 15 20 32 12 120 43344 361,20
Razem 197 146 269 202 157 181 38 1190    
Łączna pow. (ha) 523 1093 4546 7336 11 169 37792 77607   140066  
Średnia pow. (ha) 2,65 7,49 16,90 36,32 71,14 208,80 2042,29     117,70
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama