Ograniczenie zanieczyszczeńNiegdyś ludzie zużywali bardzo niewiele energii, a większość przedmiotów w gospodarstwach domowych była zrobiona z materiałów ulegających biodegradacji. Obecnie wiele przedmiotów codziennego użytku jest produkowanych przy dużych nakładach energii i z materiałów nie ulegających biodegradacji. Zdarzają się przypadki zaplątania się bociana w sznurek używany do wiązania słomy na polach. Nasz styl życia związany jest z wytworzeniem wielkich ilości zanieczyszczeń. Możemy je ograniczyć, używając produktów z surowców wtórnych, oddając do przerobu zużyte przedmioty z gospodarstw domowych i korzystając z transportu publicznego. W domu możemy oszczędzać energię, izolując budynki i ograniczając ogrzewanie, gdy nie jest ono konieczne.

W przyszłości nawet samochody i komputery będą zaprojektowane z myślą o powtórnym przerobie materiałowym. Zamiast wyrzucać całe urządzenia z powodu niemożności wymontowania elementów do powtórnego użycia, będziemy odzyskiwać surowce z ich części składowych.

Inżynierowie poszukują czystych źródeł uzyskiwania energii, takich jak wiatr lub fale morskie. W XXI w . samochody będą napędzane elektrycznością, możliwe że pochodzącą ze źródeł odnawialnych. W takim przypadku zanieczyszczenie powietrza uległoby znacznej redukcji.

Hałda odpadów hutniczych cynku i ołowiu k. Olkusza

Hałda odpadów hutniczych cynku i ołowiu k. Olkusza
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama