Biotopy ptaków wodnych: morzeMorza tworzą największe środowisko przyrodnicze naszej planety. Mieszczą one, licząc wagowo, ok. 70% wszystkich żywych organizmów Ziemi. Ale rozmieszczenie żyjących istot w morzu nie jest równomierne. Przy ujściach rzek lub tam, gdzie prądy morskie zapewniają dopływ soli mineralnych, tłoczą się pływające glony i nadają wodzie zieloną barwę. Niebieski kolor wskazuje na brak pożywienia i niewiele żywych istot może się tu utrzymać: Barwa niebieska to kolor morskiej pustyni. Ptaki morskie żyją zaś tam, gdzie produkcja pierwotna roślin jest szczególnie wysoka.Przylądek Rozewie
Przylądek Rozewie

Przez tysiące lat morze było w porównaniu z lądem stałym środowiskiem, na które człowiek nie miał wielkiego wpływu. Wprawdzie także i dzisiaj nie ma w morzach hodowli ryb czy roślin w znaczącym wymiarze, ale to ludzie XX wieku doprowadzili do zanieczyszczenia oceanów. Rozlana ropa zagraża ptakom nie tylko bezpośrednio po katastrofach tankowców: pływające plamy ropy brudzą upierzenie i niszczą jego wodoodporność. Ptaki przemakają aż do skóry i zamarzają lub toną. Nawet niewidoczna, mata plama oleju na piórach ptaka może przyczynić się do jego do śmierci. Zanieczyszczenie przyrody szkodliwymi substancjami jest obecnie nieporównanie większe niż możliwości biologicznego samooczyszczania i regeneracji. Musimy się zatem liczyć ze znacznym zubożeniem naturalnej flory i fauny w następnych dziesięcioleciach. Ptaki z powodu szczególnej wrażliwości na wpływ środowiska stoją na czele gatunków zwierząt zagrożonych. Każdy z nas winien w ramach swojej działalności zachowywać się świadomie wobec środowiska; każdy człowiek może przynajmniej wesprzeć ludzi i organizacje, których celem jest bezinteresowna ochrona przyrody.


Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama