Środowisko przyrodnicze Europy: lasyPrzed masowym rozsiedlaniem się ludzi prawie cała Europa pokryta była lasami: na południu rosły lasy liściaste, w środkowej Europie mieszały się lasy liściaste z iglastymi, a bardziej na północ i wschód przeważały bory iglaste. Europejska puszcza pierwotna nie była jednak nieprzeniknioną gęstwiną - przecinały ją góry, wody i bagna. W lasach liściastych i mieszanych mogły się rozwinąć różnorodne i bogate w gatunki piętra. Najniżej wyrastały mchy, zioła i zarośla, ponad nimi krzewy i młode drzewka, wyżej górowały korony starych drzew tworzące sklepienie lasu. Z tego powodu większość ptaków Europy to ptaki leśne. Na dnie lasu kosy szukają robaków, w warstwie krzewów uwijają się świstunki, po pniach wspinają się dzięcioły, kowaliki i pełzacze, na gałązkach wszą sikory, a na wierzchołkach drzew popiskują mysikróliki.

Las regla dolnego zimą, Beskid Wyspowy
Las regla dolnego zimą, Beskid Wyspowy

Także pod względem umiejscowienia gniazd ptaki dostosowują się do struktury lasu. Na ziemi ukryte są kuliste gniazda świstunek, tu też wylęgają się słowiki, stonki i głuszce, w zaroślach zawieszają swe nietrwałe gniazda pokrzewki, wśród gałęzi, nisko i wysoko gnieżdżą się zięby, a w koronach wielkich drzew siedzą na jajach wielkie sępy i kruki, dzięcioły wykuwają dziuple w spróchniałych pniach drzew, sikory, sowy, kraski i dudki osiedlają się w naturalnych dziuplach lub w dziuplach po dzięciołach, pełzacze pod odłupującą się korą - słowem, żadna nisza nie pozostaje nie wykorzystana.

Las dolnoreglowy - Bujakowski Groń, Beskidy
Las dolnoreglowy - Bujakowski Groń, Beskidy

Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama