Konwencje i porozumienia międzynarodowe dotyczące ochrony przyrody, ratyfikowane przez Polskę

1. Konwencja Ramsarska z 2 lutego 1971 r. o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życia ptactwa wodnego. Ratyfikowana przez Polskę w 1978 r.

2. Konwencja Waszyngtońska z 3 marca 1973 r. o międzynarodowym handlu dzikimi gatunkami roślin i zwierząt zagrożonymi wyginięciem (CITES). Ratyfikowana w 1985 r.

3. Konwencja Gdańska z 13 września 1973 r. o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów Morza Bałtyckiego i Bełtów. Ratyfikowana w 1974 r.

4. Konwencja Helsińska z 1974 r. o ochronie środowiska morskiego Morza Bałtyckiego. Obowiązuje od 1980 r. Nowa Konwencja podpisana w 1992 r. jeszcze nie weszła w życie.

5. Konwencja Bońska z 23 czerwca 1979 r. o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. Ratyfikowana 1 maja 1996 r.

6. Konwencja Berneńska z 19 września 1979 r. o ochronie europejskiej dzikiej flory i fauny oraz ich siedlisk naturalnych. Podpisana przez Polskę w 1996 r.

7. Konwencja z Rio de Janeiro z 5 czerwca 1992 r. o różnorodności biologicznej. Podpisana przez Polskę w 1996 r.

8. Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie z 1991 r. Polska jest stroną od 10 maja 1996 r.

9. Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego. Polska jest stroną od 1996 r.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama