Biotopy ptaków wodnych: jeziora, stawy, sadzawkiJeziora to śródlądowe zbiorniki wodne z mniej lub bardziej stojącymi wodami. Jeżeli ich głębokość jest znaczna, z powodu braku światła na dnie nie rosną rośliny. W pobliżu brzegów, w płytkich jeziorach i stawach rośliny wodne mają dostęp do światła i w dogodnych warunkach tworzą bujne zielone pola. Sadzawki i stawy są zakładane przez człowieka, na przykład w celu hodowli ryb. Dawniej w wielu wsiach sadzawki stanowiły rezerwuary wody do gaszenia pożarów. Po latach nie zagospodarowane stawy i sadzawki dziczeją na tyle, że ich fauna i flora nie różni się niczym od naturalnych. Nad wieloma zbiornikami wodnymi żyje bogaty świat ptaków wodnych, ponieważ te wody oferują ptakom różnorodne, obfite w pożywienie biotopy: niemal nieprzebyte lasy trzcinowisk, kwitnące tany roślin o pływających liściach, podwodne łąki, rozległą toń wodna, z glonami i ławicami ryb, muliste mielizny u ujścia rzek i potoków, a także żwirowe brzegi.Zbiornik Żywiecki
Zbiornik Żywiecki

Wodami szczególnego rodzaju są zbiorniki zaporowe zakładane na rzekach bądź w celu produkcji energii elektrycznej, bądź regulacji wód, a także zbiorniki retencyjne znajdujące się poniżej zbiorników zaporowych dla odbioru wody z górnego zbiornika w czasie powodzi i równomiernego przekazywania jej do rzeki. Stały dopływ wody dostarcza w dużej ilości organicznych szczątków i soli mineralnych, dzięki czemu w tych sztucznych zalewach powstają wkrótce muliste mielizny wraz z bogatą, podwodną roślinnością. Niewielkie zmiany stanu wody w jeziorach retencyjnych sprzyjają powstawaniu naturalnej roślinności w płytkiej wodzie i na brzegach i ptaki wodne znajdują dla siebie miejsca lęgowe. Natomiast przy zbiornikach zaporowych występują duże wahania poziomu wody, w wyniku czego nie ma tam ptaków zakładających gniazda lub też jest ich bardzo niewiele z powodu braku rośliności brzegowej. Jeziora te są jednak ważne dla ptaków zimujących na nich lub zatrzymujących się na wypoczynek.

Zbiornik Soliński
Zbiornik Soliński

Zdumiewająco wiele ptaków żyje w niektórych okolicach na stawach parkowych - także w środku osiedli i wielkich miast. Brzegi stawów stanowią dla ptaków bezpieczną granicę, którą ludzie rzadko przekraczają. Ponieważ nie wolno tu polować, ptaki szybko stają się ufne i czują się bezpiecznie, nawet na małych powierzchniach wodnych. Nasze sadzawki w parkach nie nadają się jednak na miejsce utrzymania zagrożonych gatunków dzikich ptaków. Bliskie sąsiedztwo ludzi tolerują jedynie mniej wrażliwe ptaki, przede wszystkim krzyżówki, łyski, łabędzie i śmieszki. Mimo to stawy i sadzawki w parkach stanowią pocieszający przykład pokojowego współżycia ludzi i ptaków wodnych.


Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama