Strepet , Tetrax letrax

Tetrax letrax

Strepet


      Dawniej lęgowy w zachodniej części kraju. obecnie tylko wyjątkowo zalatujący. Nie chroniony.

       Pochodzenie i systematyka. Gatunek monotypowy, jedyny przedstawiciel rodzaju.
      Rozmieszczenie.W obecnych granicach Polski gnieździł się sporadycznie od pierwszej dekady XIX wieku.
      Zmiany siedliskowe. Intensyfikacja rolnictwa, głównie zaorywanie stepów i ugorów, doprowadziła w wielu rejonach Europy do drastycznego zmniejszenia obszaru z odpowiednimi dla tego gatunku siedliskami.
      Wielkość populacji wolno żyjącej. W Polsce po 1945 r. tylko raz znaleziono zapewne nielęgowego strepeta, którego zabito pod Łęczycą.
      Kierunek i prognoza zmian populacji. Zanik gatunku w wielu częściach areału i drastyczne obniżenie liczebności większości istniejących populacji powoduje, że są tylko nikle szansę na to by strepety ponownie zasiedliły Polskę.Przyczyny wymierania. Wyżej przedstawione zmiany siedliskowe były podstawową przyczyną zaniku strepeta. Lokalnie pewne znaczenie mogły mieć zbyt intensywne polowania.
Stosowane sposoby ochrony.
Nie jest prawnie chroniony. Podlega Konwencji Berneńskiej.
Proponowane sposoby ochrony.
Profilaktycznie powinien być wprowadzony na listę gatunków chronionych, choćby ze względu na sporadyczne zalatywanie strepetów na teren Polski.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama