Sóweczka , Glaucidium passerinum

Glaucidium passerinum

Sóweczka


      W Polsce gnieździ się zaledwie 100 150 par, głównie w Puszczy Białowieskiej: zanikająca. Chroniona.

       Pochodzenie i systematyka. Ojczyzną tego gatunku jest tajga. Polska leży w zasięgu podgatunku. Granice występowania form są nieostre, bo w przypadku sóweczki mamy do czynienia ze zmiennością klinalną, np. ptaki ze wschodniej Syberii są na ogół większe i jaśniej ubarwione od formy nominatywnej.
      Rozmieszczenie. W Polsce jedynym znanym stałym miejscem dość licznego gniazdowania sóweczki jest Puszcza Białowieska, gdzie całą populację ocenia się na 50-100 par lęgowych. Prawdopodobnie nieco liczniej niż w Puszczy Białowieskiej gnieździ się też w Karpatach; obserwowano 4 ptaki w Dolinie Filipczańskiego Potoku w Tatrach, zdobyto okaz i słyszano glos sóweczki w Pieninach oraz obserwowano te ptaki w Zawoju w Bieszczadach. Poza tym dwa gniazda tego gatunku znaleziono w okolicy Zamościa, widziano też jednego ptaka na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich.
      Zmiany siedliskowe.Brak danych.
      Wielkość populacji wolno żyjącej. Przypuszczalnie nie więcej niż 100-150 par w całym kraju, w tym w polskiej części Puszczy Białowieskiej kilkadziesiąt par lęgowych.
      Kierunek i prognoza zmian populacji. Brak potwierdzeń obecności sóweczki na większości jej dawnych stanowisk może świadczyć o regresie tego gatunku. W związku z masowym usychaniem i degradacją lasów, zwłaszcza szpilkowych, należy spodziewać się u nas dalszego spadku liczebności sóweczki.Przyczyny wymierania. Bliżej nieznane, prawdopodobnie związane z antropogenicznymi zmianami siedliskowymi.
Stosowane sposoby ochrony.
Podlega ochronie gatunkowej wraz z wszystkimi krajowymi gatunkami sów. Część stanowisk chronionych jest przez Białowieski Park Narodowy. Objęta Konwencją Berneńską.
Istnieje szereg starych i nowych obserwacji sóweczki. lecz opartych na niediagnostycznych lub błędnych cechach, bądź też. niesprawdzalnych - podanych bez wskazania cech rozpoznawczych. Kilka doniesień wymaga weryfikacji.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama