Siewka złota , Pluvialis apricaria

Pluvialis apricaria 

Siewka złota 

      W XIX w. gnieździła się z rzadka na Pomorzu, od kilkudziesięciu lal jej lęgów nigdzie w kraju nie zarejestrowano, choć są tu one dość prawdopodobne. Prawnie chroniona.

       Pochodzenie i systematyka. Gatunek monotypowy.
      Rozmieszczenie.W Polsce brak obecnie informacji o lęgach tego gatunku.
      Zmiany siedliskowe. Osuszanie i zalesianie potencjalnych biotopów lęgowych oraz eutrofizacja ubogich torfowisk.
      Wielkość populacji wolno żyjącej. W XX w. w Polsce nie stwierdzono zagnieżdżenia się tej siewki. Pojawia się natomiast regularnie podczas przelotów.
      Kierunek i prognoza zmian populacji. Wzrost liczebności populacji w Finlandii może spowodować ponowne osiedlenie się siewki złotej na północnych obszarach Polski. Jest to jednak mało prawdopodobne.Przyczyny wymierania. Ograniczenie powierzchni biotopów, a także zmiany klimatyczne sprawiające, że zima jest ciepła i łagodna a lato wilgotne i chłodne.
Stosowane sposoby ochrony.
Podlega ochronie gatunkowej, objęta też postanowieniami Konwencji Bońskiej.
Proponowane sposoby ochrony. Zabezpieczanie potencjalnych miejsc lęgowych przed osuszaniem i zalesieniem.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama