Rybitwa popielata , Sterna paradisea

Sterna paradisea

Rybitwa popielata 

      Nieregularnie i sporadycznie lęgowa na wybrzeżu Bałtyku. Chroniona.

      Pochodzenie i systematyka. Gatunek monotypowy.
      Rozmieszczenie.W Polsce stwierdzono gniazdowanie 16 par w Słowińskim Parku Narodowym, a ponadto pojedyncze pary gniazdowały przy ujściu Wisły k. Mikoszewa i Świbna.
      Zmiany siedliskowe. Brak danych.
       Wielkość populacji wolno żyjącej. W Polsce gnieździ się sporadycznie kilka, najwyżej kilkanaście par.
     Kierunek i prognoza zmian populacji. Brak stałej populacji.Stosowane sposoby ochrony. Podlega ochronie gatunkowej oraz postanowieniom Konwencji Berneńskiej i Ramsarskiej. Proponowane sposoby ochrony. Utrzymanie ochrony gatunkowej i doraźne zabezpieczenie kolonii lęgowych.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama