Rybitwa czubata , Sterna sandvicensis

Sterna sandvicensis

Rybitwa czubata

      Nieregularnie gnieździ się na wybrzeżu bałtyckim. W latach 1976-86 od dwóch do 290 par tworzyło kolonię lęgową u ujścia Wisły. Ostatnio stanowisko to prawie zanikło wskutek zmian siedliskowych. Chroniona.

      Pochodzenie i systematyka. Wyróżniono 3 podgatunki, z których w Polsce występuje nominatywny. 
      Rozmieszczenie.Na polskim wybrzeżu spotykana jest ostatnio dość regularnie, jakkolwiek gnieździ się okresowo tylko u ujścia Wisły. Notowana tu w latach 1976-87 kolonia lęgowa wygasła w 1987 r. Nieudane próby lęgu odnotowano nad jez. Gardno.
      Zmiany siedliskowe. Zajmowane przez rybitwę czubatą piaszczyste wysepki u ujścia Wisły wskutek procesów sedymentacyjnych połączyły się z lądem, co spowodowało zanik kolonii. Tworzące się nowe wysepki są jeszcze zbyt matę i nie stwierdzono na nich prób zakładania gniazd przez rybitwy.
       Wielkość populacji wolno żyjącej. Na jedynym wykazanym stanowisku polskim gnieździło się od 2 do 290 par. W 1987 r. rybitwy czubate nie założyły już kolonii u ujścia Wisły, ani nigdzie indziej na polskim wybrzeżu.
     Kierunek i prognoza zmian populacji. Trudne do ustalenia. Kolonia rybitw czubatych w Polsce leży na skraju areału lęgowego tego gatunku, ma charakter nietrwały, a jej przyszłość zależy częściowo od sytuacji tej rybitwy iv innych rejonach nadbałtyckich. Ptak ten może gromadnie przenosić się z miejsca na miejsce, toteż istnieje możliwość, że powróci on na dotychczasowe lęgowisko pod Gdańskiem, gdy znajdzie dogodne warunki na założenie tutaj gniazd.Przyczyny wymierania. Decydujący wpływ na zanikanie kolonii rybitw na Zatoce Gdańskiej, ma połączenie się z lądem piaszczystych wysepek - służących im za miejsca lęgowe. W konsekwencji umożliwiło to swobodną penetrację kolonii przez czworonożne zwierzęta drapieżne i ludzi. Rybitwy czubate są ponadto bardzo wrażliwe na niepokojenie w okresie składania jaj i ich wysiadywania. Doprowadza ono często do całkowitego opuszczenia kolonii przez ptaki.
Stosowane sposoby ochrony.
Podlega ochronie gatunkowej.
Proponowane sposoby ochrony.
Niezbędne jest objęcie ochroną rezerwatową ujścia Wisły i wstrzymanie na tym odcinku wybrzeża sztucznego obsadzania roślinnością wydm i regulacji brzegów w sezonie lęgowym, ograniczenie penetracji ludzkiej, a także uniemożliwienie dostępu do plaży i łach piaszczystych czworonożnym drapieżnikom z lądu.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama