Rybitwa białowąsa , Chlidonias hybridus

Chlidonias hybridus

Rybitwa białowąsa

 

 

      Nieregularnie i lokalnie gnieździ się w Polsce nie więcej niż kilka par. Chroniona.

      Pochodzenie i systematyka. Ostatnio w obrębie tego gatunku przyjęto wydzielać jedynie 3 podgatunki, różniące się między sobą m.in. rozmiarami ciała i ubarwieniem. Polska leży w zasięgu podgatunku nominatywnego.
      Rozmieszczenie.W Polsce w latach wykryto lęgi 4 par na stawach w Siemieniu k. Parczewa, w 1972 r. pojedynczy lęg w rezerwacie Slońsk k. Kostrzynia, lęgi kilku par na stawach w rejonie Puszczy Kozienickiej, w latach 1985-87 - 1-8 par na zbiorniku Zahajki, w 1986 r. po 2 pary na starorzeczu Hurko i k. Starzawy i 2 pary k. Spytkowic oraz w 1987 r. 2 pary na zbiorniku Łąka.
      Zmiany siedliskowe. Brak dobrego rozeznania. 
       Wielkość populacji wolno żyjącej. W Polsce gnieździ się nieregularnie, prawdopodobnie nie więcej niż kilka par rocznie.
     Kierunek i prognoza zmian populacji. Lęgowiska w Polsce znajdują się na skraju zasięgu geograficznego, stąd ich efemeryczny charakter. Stosowane sposoby ochrony. Podlega ochronie oraz postanowieniom Konwencji Berneńskiej i Ramsarskiej.
Proponowane sposoby ochrony.
Poza utrzymaniem ochrony gatunkowej tej rybitwy należy wprowadzać ochronę jej lęgowisk.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama