Puszczyk mszarny , Strix nebulosa

Strix nebulosa

Puszczyk mszarny

 

      Gniazdowy jedynie w Puszczy Białowieskiej, która stanowi enklawę lęgową na południo-zachodnim skraju areału tego gatunku. Poza tym zalatujący. Chroniony.

      Pochodzenie i systematyka. Typowy gatunek strefy borealnej. Wyróżniono 2 podgatunki, w Polsce występuje forma palearktyczna.
      Rozmieszczenie.Dowodów świadczących o gniazdowaniu tego gatunku w Polsce w Puszczy Białowieskiej (nie wiadomo, czy w obecnych granicach kraju) dostarczył J. Zawadzki. Dorosłego ptaka obserwowano latem 1953 r., a w 1987 r. w nadleśnictwie Hajnówka nad rz. Leśną grupa brytyjskich turystów - ornitologów widziała i sfilmowała osobnika łowiącego norniki. Prawdopodobnie tego samego ptaka kilka dni później obserwowali ornitolodzy wrocławscy. Inne dane ornitologiczne świadczą o sporadycznym zalatywaniu puszczyka mszarnego w różne rejony północno-wschodniej Polski. Informacja o jego gnieżdżeniu się na Mazowszu wymaga weryfikacji.
      Zmiany siedliskowe. Nie ustalone.
      Wielkość populacji wolno żyjącej. Najwyżej kilka par, i to prawdopodobnie nie każdego roku. 
      Kierunek i prognoza zmian populacji. Ponieważ puszczyk ten jest u nas reprezentowany przez osobniki populacji brzeżnej, ich pojawy i zaniki na terytorium Polski są zależne głównie od sytuacji gatunku w głębi jego areału.Stosowane sposoby ochrony. Podlega ochronie. Objęty Konwencją Berneńską.
 
l) W niektórych latach dochodzi do "inwazji" puszczyka mszarnego m.in. w kierunku zachodnim i południowym. Pojawia się on wtedy liczniej niż zwykle poza granicami swego zasięgu
- w Skandynawii i być może w północno-wschodniej Polsce. "Inwazje" te ornitolodzy wiążą z masowymi pojawami gryzoni, które są podstawowym, wysokokalo- rycznym pokarmem tej sowy. Wzrasta wówczas sukces lęgowy i rośnie dyspersja gatunku; 2) Okazy tego puszczyka, odstrzelone w 1930 r., znajdują się w Muzeum Przyrodniczym Białowieskiego Parku Narodowego.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama