Pustułeczka , Falco naumanni

Falco naumanni

Pustułeczka

 

      Niegdyś sporadycznie lęgowa na południowym wschodzie kraju, ostatnio nie notowana. W Europie zanika. Chroniona.

      Pochodzenie i systematyka. Gatunek monotypowy. 
      Rozmieszczenie.W latach sześćdziesiątych XX w. w Polsce pustułeczki obserwowano w porze lęgowej na zamku w Odrzykoniu k. Krosna i okolicach Parczewa, gdzie może gniazdowały pojedyncze pary. Ostatnio gniazdowania nie wykazano.
      Zmiany siedliskowe. Brak dokładnych informacji. 
      Wielkość populacji wolno żyjącej. Prawdopodobnie w kraju pustułeczka już się nie gnieździ. Nie można jednak wykluczyć możliwości jej sporadycznego gnieżdżenia się, np. na Lubelszczyźnie.
      Kierunek i prognoza zmian populacji. W prawie całym europejskim zasięgu geograficznym pustułeczki. notuje się współcześnie drastyczny spadek populacji lęgowej. Ponieważ stanowiska lęgowe w południowo-wschodniej Polsce znajdowały się na granicy zasięgu, utrzymanie się ich w przyszłości jest mało prawdopodobne.Przyczyny wymierania. Ogromny spadek liczebności sokołów, w tym zapewne pustułeczki. spowodowało stosowanie pestycydów w rolnictwie. Poza tym brak innych uzasadnień. Stosowane sposoby ochrony. Podlega ochronie gatunkowej. Objęta Konwencją Waszyngtońską, Bońską i Berneńską.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama