Ohar , Tadorna tadorna

Tadorna tadorna

Ohar

      Gnieździ się w rozproszeniu nad Bałtykiem i wyjątkowo w głębi lądu. Liczebność polskiej populacji wynosi 30-50 par. Chroniony sezonowo prawem łowieckim.

      Pochodzenie i systematyka. Gatunek monotypowy.
      Rozmieszczenie.W Polsce występuje głównie na Wybrzeżu Bałtyku; skupiska lęgowe odkryto w rejonie Zatoki Puckiej, w ujściu Wisły, nad Jeziorami: Łebsko, Gardno, Jamno i Lubiatowskie. Rozproszone pary gniazdują w okolicach Kamienia Pomorskiego. Pod Slońskiem i na zbiorniku w Mietkowie odkryto stanowiska położone w głębi lądu.
      Zmiany siedliskowe. Bliżej nie ustalone; jest jednak bardzo prawdopodobne, że postępujące zagospodarowanie wybrzeży wpływa ograniczająco na warunki siedliskowe ohara.
      Wielkość populacji wolno żyjącej. Szacunkowo 30-50 par, przy czym większość z nich występuje w rejonie Zatoki Gdańskiej i rezerwacie Słońsk.
      Kierunek i prognoza zmian populacji. Wzrost liczebności i ekspansja terytorialna ohara zarówno w Polsce, jak i w całej Europie jest związana z objęciem go ochroną gatunkową w większości krajów leżących w jego zasięgu. Niemniej byt bardzo małej polskiej populacji jest zagrożony i niepewny, uzależniony m.in. od od czynników losowych.Stosowane sposoby ochrony. Podlega ochronie łowieckiej. Część populacji zasiedla Słowiński Park Narodowy, rezerwat Słońsk nad Wartą i Ptasi Raj k. Gdańska. Objęty Konwencją Bońską, Berneńską  i Ramsarską.
Proponowane sposoby ochrony.
Z uwagi na bardzo niski stan liczebny rodzimej populacji należy objąć ten gatunek całkowitą ochroną. Zmiana statusu ochronnego również ułatwiłaby otoczenie opieką głównych krajowych lęgowisk ohara. Wskazane jest ponadto umieszczenie w jego lęgowiskach sztucznych gniazd, w których ptak ten chętnie się gnieździ.
Ohar jest u nas gatunkiem łownym, ponieważ mieści się w zbiorowym określeniu ,,dzikie kaczki", przyjętym w prawie łowieckim. Takie uproszczenie postępowania względem bardzo rzadkiego u nas zwierzęcia jest niedopuszczalne, a jego status łowiecki i ochronny wymaga niezwłocznej zmiany.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama