Mornel , Charadrius morinellus

Charadrius morinellus

Mornel

      Dawniej sporadycznie gnieżdżący się w Karkonoszach, ostatnio zarejestrowany w tych górach w 1986 r., ale tylko po stronie czeskiej, Także w innych rejonach kraju brak oznak gniazdowania tego ptaka. Zapobiegawczo chroniony.

      Pochodzenie i systematyka. Najstarsze szczątki kopalne znaleziono w Jaskini Koziarni w Ojcowie pochodzą z dolnego pleniglacjału Zlodowacenia Bałtyckiego. Podgatunków nie wyróżniono. 
      Rozmieszczenie.W Polsce już się prawdopodobnie nie gnieździ, rzadko notowany podczas przelotów.
      Zmiany siedliskowe. Brak dokładnych informacji; należy się jednak spodziewać, że nasilenie ruchu turystycznego powoduje zanik dawnych siedlisk mornela po polskiej stronie Karkonoszy.
      Wielkość populacji wolno żyjącej. Ostatnio w Polsce nie stwierdzono lęgów.
      Kierunek i prognoza zmian populacji. Wydaje się, że w warunkach bardzo silnego ruchu turystycznego na wierzchowinie Karkonoszy powrót mornela na dawne stanowiska po polskiej stronie tego pasma górskiego jest mato prawdopodobny.Przyczyny wymierania. Niejasne. Być może kolekcjonowanie jaj i dorosłych ptaków przyspieszyło wyginięcie gatunku na izolowanych stanowiskach sudeckich.
Stosowane sposoby ochrony.
Asekuracyjnie podlega ochronie gatunkowej. wprowadzony też do wykazów Konwencji Bońskiej i Berneńskiej.
Wprawdzie od kilkudziesięciu lat brak jest oznak gnieżdżenia się mornela w Polsce, to jednak takiej ewentualności nie można wykluczyć. Poza Sudetami może się gnieździć przede wszystkim w Tatrach, lecz należy przeprowadzić tam dokładne obserwacje.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama