Kobczyk

Kobczyk


      Dawniej lęgowy, ostatnio prawdopodobnie już się w kraju nie gnieździ. Chroniony.

      Pochodzenie i systematyka. Gatunek monotypowy.
      Rozmieszczenie.W Polsce przypuszczalnie gnieździł się sporadycznie jeszcze w latach sześćdziesiątych. Odtąd jednakże nie potwierdzono istnienia stanowisk lęgowych, chociaż często obserwowano kobczyka podczas przelotów w różnych rejonach Polski.
      Zmiany siedliskowe. Brak danych.
      Wielkość populacji wolno żyjącej. W Polsce prawdopodobnie już się nie gnieździ.
      Kierunek i prognoza zmian populacji. W Europie zaznacza się pewien spadek liczebny populacji lęgowej gatunku, stąd mało prawdopodobne, by powrócił on na stanowiska lęgowe, np. w południowo-wschodniej Polsce. Możliwe są u nas jedynie sporadyczne przypadki gniazdowania.Przyczyny wymierania. Niejasne, prawdopodobnie główną przyczyną jest stosowanie pestycydów w rolnictwie.
Stosowane sposoby ochrony.
Podlega ochronie gatunkowej. Objęty Konwencja Waszyngtońską, Bońską i Berneńską.
Pojedyncze gniazda i oznaki gnieżdżenia się tego gatunku zarejestrowano w 1907 r. na Kielecczyźnie,i w 1942 r. w okolicach Makowa Mazowieckiego; prawdopodobnie gnieździł się też pod Kętrzynem  i Pułtuskiem. Na początku bieżącego stulecia pojedyncze pary gnieździły się także na Górnym Śląsku i pod Wrocławiem m.in. w rejonie Sobótki i Strzegomia.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama