Karliczka , Porzana pusilla

Porzana pusilla

Karliczka

      Dawniej sporadycznie lęgowa na Śląsku. lecz w ostatnim stuleciu w Polsce brak o niej danych. Chroniona.

      Pochodzenie i systematyka. Gatunek politypowy, w Europie występuje podgatunek nominatywny. 
      Rozmieszczenie.W Polsce udokumentowano jej gniazdowanie jedynie w połowie XIX w. w bliżej nieokreślonym miejscu na Śląsku, późniejsze jej notowania nie są pewne.
      Zmiany siedliskowe. W Polsce od lal biotopy odpowiadające karliczce są nagminnie niszczone, zwłaszcza wskutek melioracji, przy czym zjawisko to na terenach silnie zagospodarowanych zaznacza się szczególnie ostro.
      Wielkość populacji wolno żyjącej. Nieznana, od lat brak dowodów na istnienie w Polsce stanowisk lęgowych.
      Kierunek i prognoza zmian populacji. W XIX w. w całej zachodniej Palearktyce karliczka była gatunkiem liczniejszym i szerzej rozsiedlonym niż obecnie. W całej Europie wyraźnie zanika; zjawisko to prawdopodobnie objęło też nieliczne stanowiska w Polsce.Przyczyny wymierania. Tak jak i w całej Europie zanikanie karliczki związane jest z osuszaniem i niszczeniem jej podstawowych siedlisk. Stosowane sposoby ochrony. Profilaktycznie podlega ochronie gatunkowej wraz z całą rodziną chruścieli.
Proponowane sposoby ochrony.
Niezbędne jest zabezpieczenie przed dewastacją i przeobrażeniami typowych biotopów karliczki, co umożliwiłoby ewentualny powrót (zakładając, że już jej u nas nie ma) na lęgowiska w Polsce. Podlega Konwencji Bońskiej  i Ramsarskiej. 
Skąpe wiadomości o tym gatunku wynikają m.in. z tego, że jest on bardzo słabo znany i niezwykle trudny do odróżnienia od innych kureczek.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama