Hełmiatka , Netta rufma

Netta rufma

Hełmiatka

      Tylko lokalnie i sporadycznie gnieździ się (10-20 par) nad jeziorami i stawami głównie w północnej i zachodniej Polsce. Rzadko obserwuje się jej przeloty. Chroniona sezonowo prawem łowieckim.

      Pochodzenie i systematyka. Gatunek monotypowy.
      Rozmieszczenie.W Polsce gnieździ się przede wszystkim na Mazurach w kompleksie jezior Łuknajno, Warnolty i Śniardwy, w okolicy Susza, nad jez. Karaś i w rejonie Zatoki Elbląskiej. Rozproszone stanowiska lęgowe zarejestrowano w zachodniej części kraju nad jez. Gardno, w dolinie Noteci, nad jez. Rgielskim, w dolinie Baryczy, Świerczowie na Opolszczyżnie, pod Raciborzem oraz na Polesiu Lubelskim koło Zahajek i Miłosławia.
      Zmiany siedliskowe. Nie ustalone.
      Wielkość populacji wolno żyjącej. Szacunkowo 10-20 par, przy czym większość gniazduje w rejonie jez. Śniardwy.
      Kierunek i prognoza zmian populacji. Od końca XIX w. do dziś w kilku krajach europejskich odnotowano pewien wzrost liczebny hełmiatki, a od ok. 20 lat również w Polsce, lecz dotychczas nie ustalono przyczyn tego wzrostu. Zwiększa się także liczba przelatujących ptaków, a ostatnio obserwowano w kraju nawet duże stada. Trudno jednak przewidzieć, jak będzie się kształtowała liczebność krajowej populacji w nadchodzących latach, tym bardziej że chodzi o populację bardzo małą, silnie narażoną na zjawiska losowe. Stosowane sposoby ochrony. Chroniona prawem łowieckim. Niektóre stanowiska chronione są przez rezerwaty przyrody, np. Jezioro Łuknajno, Jezioro Karaś, Jezioro Warnołty, a także przez Słowiański Park Narodowy. Podlega Konwencji Bońskiej i Ramsarskiej.
Proponowane sposoby ochrony.
W związku z niewielką liczebnością rodzimej populacji oraz rzadkim występowaniem helmiatki także w pozostałych krajach Europy, należałoby objąć ten gatunek ścisłą ochroną.
Hetmiatka jest gatunkiem łownym, jako że wszystkie gatunki kaczek zostały przez myśliwych zakwalifikowane do wspólnej grupy ..dzikich kaczek". Ten stan rzeczy nie jest dziś do pogodzenia ani z zasadami ochrony przyrody, ani z racjonalną gospodarką łowiecką.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama