Gadożer , Circaetus gallicus

Circaetus gallicus

Gadożer

      W liczbie 20-30 par gnieździ się głównie we wschodniej części kraju. Ustępujący. Ściśle chroniony.

      Pochodzenie i systematyka. W Europie tylko Circaetus gallicus.
      Rozmieszczenie.W Polsce obecnie gnieździ się już niemal tylko we wschodniej części kraju, gdzie zarejestrowano następujące stanowiska: w Puszczy Augustowskiej: na Bagnach Biebrzy, w Puszczy Białowieskiej, Puszczy Kampinoskiej, na Pojezierzu Łęczyńsko-Wlodawskim, w rejonie Stoczka Lubelskiego, w lasach Janowskich, w rejonie Niska i w Bieszczadach. W zachodniej części kraju potwierdzono gnieżdżenie się gadożera w Puszczy Wkrzańskiej koło Polic.
      Zmiany siedliskowe. Przekształcanie krajobrazu i wzrost kultury rolnej eliminuje różne gatunki gadów, które są głównym źródłem pokarmu tego ptaka.
        Wielkość populacji wolno żyjącej. Ok. 20-30 par lęgowych.
      Kierunek i prognoza zmian populacji. Prawie w całym zasięgu europejskim obserwuje się, począwszy od XIX w., stały spadek liczebności tego gatunku.Przyczyny wymierania. Przede wszystkim zmiany w siedliskach - przekształcenia krajobrazu i wzrost takich form antropopresji, jak osuszanie terenu, rozwój kultury rolnej niosącej z sobą mechanizację i chemizację środowiska naturalnego, wpływającą m.in. na kurczenie się zasobów pokarmowych gadożera.
Stosowane sposoby ochrony.
Podlega ochronie gatunkowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1983 r. dla gadożera obowiązuje ścisła strefa ochronna (zakaz zmian środowiska w jej obrębie) w promieniu 100 m wokół gniazda tak długo, jak długo ono istnieje i zarazem strefa ochrony częściowej (zakaz wstępu osobom nieupoważnionym) w promieniu 300 m wokół każdego gniazda od l stycznia do 30 kwietnia, a w przypadku gniazda zajętego do 31 lipca. Za zabicie lub schwytanie gadożera grozi kara pieniężna. Podlega Konwencji Waszyngtońskiej, Bońskiej  i Berneńskiej.
Proponowane sposoby ochrony.
Wprowadzić dodatkowo ochronę niektórych stanowisk lęgowych w formie rezerwatów przyrody. Muszą być podniesione kwoty kar za bezprawne zabijanie tego ptaka.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama