Dzięcioł białogrzbiety , Picoides

Picoides

Dzięcioł białogrzbiety

 

      Występuje rzadko i lokalnie w lasach górskich i nizinnych, zwłaszcza łęgach i grądach wschodniej części kraju. Chroniony.

      Pochodzenie i systematyka. Gatunek politypowy. W Polsce, na terenach nizinnych występuje podgatunek nominatywny. Wydzielenie formy karpackiej jest kontrowersyjne. Na dużych obszarach gatunek wykazuje zmienność klinalną.
      Rozmieszczenie.W Polsce osiąga zachodni kres swego zwartego areału. Występuje niemal wyłącznie na wschodzie kraju. Najliczniejszy jest w Puszczy Augustowskiej, Puszczy Białowieskiej, Kotlinie Biebrzańskiej, w lasach pod Warszawą i Włodawą, w Górach Świętokrzyskich, na Roztoczu koło Zwierzyńca, w Gorcach, Pieninach, na Pogórzu Przemyskim i w Bieszczadach. Notowany byt także nad jez. Oświn, w lasach nad Narwią, prawdopodobnie gnieździ się też w Puszczy Knyszyńskiej, w lasach nadodrzańskich między Kozłem a Krapkowicami oraz koło Strzelc Opolskich.
      Zmiany siedliskowe. Z punktu widzenia wymagań i preferencji siedliskowej tego dzięcioła trudne do ustalenia.
      Wielkość populacji wolno żyjącej. Nieznana. W całym kraju gnieździ się prawdopodobnie kilkaset par. W Puszczy Białowieskiej i Gorczańskim Parku Narodowym obszarach stałego i jak się wydaje najliczniejszego występowania tego gatunku w kraju - przeciętne zagęszczenie tego dzięcioła nie przekracza 1 pary na km2.
      Kierunek i prognoza zmian populacji. Nie ma jednoznacznych dowodów, które miałyby świadczyć o istotnych zmianach w zasięgu i liczebności tego osiadłego gatunku. Dawne informacje ze Śląska, Wielkopolski i Mazur są równie ubogie i niekonkretne jak i współczesne, toteż brak jest dostatecznych podstaw, aby stwierdzić, że zmniejszył się zasięg dzięcioła białogrzbietego. Wychodząc z tego można zakładać, że w granicach Polski utrzyma się on jeszcze długo o ile podstawowe siedliska tego dzięcioła nie ulegną gwałtownej degradacji i zubożeniu.Stosowane sposoby ochrony. Podlega ochronie gatunkowej. Lokalnie jego stanowiska są chronione przez parki narodowe (np. Białowieski, Roztoczański, Pieniński, Gorczański) i rezerwaty przyrody (np. Czerwone Bagno, Jezioro Siedmiu Wysp, Kozi Rynek, Białe Ługi). Chroniony w ramach Konwencji Berneńskiej.
Proponowane sposoby ochrony.
Zachować dotychczasowe,  wskazane jest rozwijanie różnych form ochrony terenów leśnych z możliwie naturalnymi, różnowiekowymi drzewo- stanami.
Od drugiej polowy XIX w. lęgi dzięcioła białogrzbietego rejestrowano na Podtatrzu, w Beskidach, na Śląsku, a pojedyncze osobniki nawet w Wielkopolsce, np. pod Sulmierzycami. Stosunkowo licznie występował po prawej stronie Wisły.  W bieżącym stuleciu potwierdzono, iż dzięcioł ten występuje we wschodniej Polsce, ale znacznie rzadziej niż dawniej.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama