Dubelt , Gallinago media

Gallinago media

Dubelt

      Bardzo rzadki ptak lęgowy gnieżdżący się we wschodniej i środkowej części kraju; wyraźnie zanika. Chroniony częściowo prawem łowieckim.

      Pochodzenie i systematyka. Gatunek monotypowy. 
      Rozmieszczenie.W Polsce jedynym większym stanowiskiem lęgowym są bagna Biebrzy, gdzie w 1980 r. liczebność dubelta oceniono na ok. 370 tokujących ptaków. Znacznie mniejsze skupienia lęgowych dubeltów zachowały się miejscami nad Narwią, na obrzeżach Puszczy Białowieskiej, na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Poza tym, prawdopodobnie sporadycznie, gnieżdżą się na Zamojszczyżnie nad rz. Huczwą i Wieprzem k. Niemirówka, lokalnie nad Bugiem, na Suwalszczyżnie w okolicach Kowali Oleckich, na Bagnie Kramskim pod Koninem, nad Wartą pod Poznaniem i Zagórowem, nad Notecią k. Czarnkowa. Stanowiska we wschodniej części kraju znajdują się na obecnej, zachodniej granicy zasięgu dubelta.
      Zmiany siedliskowe. Postępujące osuszanie terenu, w tym również i we wschodniej Polsce, powoduje kurczenie się obszarów lęgowych tego gatunku.
      Wielkość populacji wolno żyjącej. Ok 550-600 tokujących samców.
      Kierunek i prognoza zmian populacji. W ciągu XIX i XX w. dubelt niemal wyginął w Europie Środkowej, a w innych częściach europejskiego zasięgu jego liczebność wyraźnie spadła. W Polsce jedynie populacja biebrzańska ma szansę na dłuższe przetrwanie.Przyczyny wymierania. Przekształcanie krajobrazu, polegające na osuszaniu obszarów bagiennych, zmianie ich użytkowania i szaty roślinnej.
Stosowane sposoby ochrony.
Gatunek łowny od 15 VIII do odlotu, podlega prawu łowieckiemu. Podlega Konwencji Bońskiej, Berneńskiej i Ramsarskiej.
Proponowane sposoby ochrony.
Ochrona rezerwatowa ważniejszych lęgowisk. Konieczne jest ponadto wprowadzenie całorocznego zakazu odstrzału tego gatunku.
W XIX w. był ptakiem lęgowym w całej nizinnej części kraju,  licznie gniazdował w Augustowskiem i Lubelskiem. W pierwszej połowie naszego stulecia znajdowano już tylko sporadyczne lęgi na Pomorzu Zachodnim, nad jez. Żarnowieckim, k.Czarnkowa, na Mazurach (rejon Gołdapi) i na obrzeżach Puszczy Białowieskiej.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama