Czapla purpurowa , Ardea purpurea

Ardea purpurea

Czapla purpurowa

  


     
Gatunek nieregularnie i lokalnie lęgowy, poza tym w całym kraju przelotny. Ścisłe chroniony.

      Pochodzenie i systematyka. Szczątki czapli purpurowej stwierdzono w plejstoceńskich osadach we Włoszech, na Półwyspie Apszerońskim w Azerbejdżanie i w holoceńskich osadach na Węgrzech. Gatunek politypowy.
      Rozmieszczenie.Gnieździ się nieregularnie i lokalnie, zwłaszcza w dolinie Baryczy na Stawach Milickich, w dolinie Bzury na stawie Okręt k. Łowicza i na stawie w Spytkowicach k. Zatora. Prawdopodobnie czapla ta gnieździ się też w dorzeczach Biebrzy i Sanu. np. w Budach Stalowskich pod Tarnobrzegiem. Wszystkie polskie stanowiska leżą na skraju zasięgu populacji europejskiej. W różnych częściach kraju, zwłaszcza na południu, obserwowano ptaki zalatujące co najmniej kilkadziesiąt razy, od wiosny do jesieni.
      Zmiany siedliskowe. Czapli purpurowej może zagrażać wykaszanie i wypalanie trzcin praktykowane zwłaszcza na stawach produkcyjnych.
      Wielkość populacji wolno żyjącej. W ostatnim dziesięcioleciu w Polsce rejestruje się zaledwie kilka par rocznie. Ponieważ przez Polskę przebiega granica areału lęgowego liczebność populacji czapli purpurowej waha się od 0 do kilkunastu par. 
      Kierunek i prognoza zmian populacji. W Polsce gatunek ten pojawia się sporadycznie, a w ostatnim dwudziestoleciu coraz rzadziej. Można się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości czapla purpurowa w Polsce zaniknie. Krajowe materiały nie pozwalają jednak na wiarygodne przewidywanie losów tej populacji.Przyczyny wymierania. Zanikanie krajowej populacji nie wiąże się bezpośrednio ze zmianami środowiska czy działaniem człowieka w Polsce. jest raczej wynikiem wahań liczebności populacji w głównych europejskich ostojach tego gatunku. Wahania te wpływają bowiem na liczebność czapli na obrzeżach zasięgu.
Stosowane sposoby ochrony.
Objęta ochroną gatunkowa. Na Stawach Milickich dodatkowo chroniona przez rezerwat. Podlega Konwencji Berneńskiej Ramsarskiej.
Proponowane sposoby ochrony.
Wskazane jest obejmowanie stanowisk lęgowych ochroną sezonową (od kwietnia do sierpnia) polegającą na zakazie niepokojenia ptaków i wykaszania trzcin w promieniu ok. 200 m. od gniazda. Hodowla ryb w zasiedlonym przez czaplę stawie może być prowadzona normalnie (dokarmianie, odłowy, spuszczanie wody ze stawu na zimę itp. z zastrzeżeniem, że w następnym roku trzeba ponownie napełniać go wodą najpóźniej na początku kwietnia).
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama