Brodziec leśny , Tringa glareola

Tringa glareola

Brodziec leśny 

      Notowany na jednym stanowisku pod Gdańskiem, gdzie gnieździ się kilka lub kilkanaście par. W ubiegłych wiekach występował na niżu prawie całego kraju. Silnie zagrożony. Chroniony.

      Pochodzenie i systematyka. Gatunek monotypowy.
      Rozmieszczenie.W Polsce znane jest dziś jedno stanowisko na Bielawskim Błocie w dawnym woj. gdańskim.
      Zmiany siedliskowe. Niekorzystne dla brodżca leśnego są melioracje i osuszanie potencjalnych miejsc lęgowych.
      Wielkość populacji wolno żyjącej. Przypuszczalnie kilka do kilkunastu par.
      Kierunek i prognoza zmian populacji. Poza znanym stanowiskiem na Bielawskich Błotach można spodziewać się odnalezienia jeszcze kilku, nieznanych dotąd stanowisk na Mazurach lub Pomorzu. Tym niemniej w najbliższych latach należy się liczyć z możliwością całkowitego wyginięcia brodżca leśnego.Przyczyny wymierania. Spadek liczebności i przesuwanie się południowej granicy zasięgu gatunku ku północy spowodowane są prawdopodobnie czynnikami oddziałującymi na populację w centrum areału, zarówno poprzez ograniczenie powierzchni biotopów lęgowych, jak i postępujące zmiany klimatyczne.
Stosowane sposoby ochrony.
Podlega ochronie gatunkowej. Objęty postanowieniami Konwencji Bońskiej, Berneńskiej  i Ramsarskiej.
Proponowane sposoby ochrony.
Poza ochroną gatunkową, zabezpieczanie terenów legowiskowych przed osuszaniem.
W XIX w. poza górami, gnieździł się niemal w całym kraju, choć na Śląsku już skrajnie nielicznie. Na początku XX w. lęgi brodżca leśnego odnotowano jeszcze w Puszczy Piskiej.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama